Historia

Bobrowniki - wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie ryckim, w gminie Ryki.

 

Najstarsze ślady osadnictwa na tym terenie, odkryte podczas prac ziemnych prowadzonych w 1953 r., pochodzą z młodszej epoki kamiennej (I wiek przed naszą erą - do III wieku naszej ery). Znaleziono 93 groby popielcowe. Znajdowały się w nich też znaczne ilości broni i narzędzi pracy oraz skromne ozdoby.

 

Powstanie osady o nazwie Bobrowniki związane jest z panowaniem pierwszych Piastów i wzniesieniem grodu siciechowskiego, któremu podlegała ta wieś. Dozorcy żeremi bobrowych mających nad rzeką Wieprz swoje siedlisko, musieli mieszkać w niedalekiej od nich odległości. Mówiono o nich często, że są "Bobrownikami", stąd później nazwano tak miejscowość.

Pierwsza wzmianka o Bobrownikach pochodzi z 1375 r. Leżąca wówczas na polsko-litewskim pograniczu wieś była często niszczona przez powtarzające się najazdy Jaćwingów, Litwinów, Rusinów i Tatarów. W tym okresie przez Bobrowniki prowadził bursztynowy szlak handlowy, który rozpoczynał się w Kaffie nad Morzem Czarnym, a kończył się nad Bałtykiem. Położenie Bobrownik na ważnym szlaku handlowym sprawiło, że w drugiej połowie XV w., ich ówczesny właściciel - Stanisław Tarło prowadził u króla Kazimierza Jagiellończyka starania o nadania tej miejscowości praw miejskich. 25 lipca 1485 roku ogłoszono akt lokacyjny, przyznający miejscowej ludności wszystkie przywileje z tym związane i oparte na prawie magdeburskim.

 

Największy rozkwit Bobrownik nastąpił w 1660 roku, kiedy to miasto liczyło około 2000 mieszkańców. Jego dalszy rozwój zahamowała jednak m.in. epidemia cholery, która wybuchła w latach 1780 -1785. Zmarło wówczas prawie 1600 osób.

Dużo na znaczeniu straciły też Bobrowniki w 1840 roku, kiedy to w pobliskim Dęblinie wybudowano twierdzę zwaną Iwanogrodem. Spowodowało to odpływ miejscowej ludności do powstałej tam przyfortecznej osady, która stała się prężnym ośrodkiem handlowym, przejmując tą rolę właśnie od Bobrownik. Wynikiem tej "zmiany" była utrata praw miejskich, co oficjalnie nastąpiło po Powstaniu Styczniowym.

 

Dzisiejsze Bobrowniki nie przypominają już aglomeracji miejskiej. Zachował się co prawda Rynek, ale tylko w nazwie.

 

Zabytkiem, którym Bobrowniki mogą się poszczycić jest piękny 518-letni kościół o wystroju barokowym. W 1988 r. wydano pamiątkowy medal, z okazji 500-lecia Bobrownik.

 

Copyright © Krzysztof Macuga SQ8IFG